Përfitoni 5% SushiCo Pikë në porositë online gjatë periudhës prej 11:30 - 23:15 sot.

5% SushiCo Pikë gjatë tërë ditës.

POROSI ONLINE
 
 
Free Delivery
Order Online
Eat in