Emri
Mbiemri
E-mail
Telefoni
Fjalëkalimi
Fjalëkalimi përsëri
 
 
 
 

REGJISTRIMI


Do të filloni të mbledhni pikë kur të bëni porosi si shfrytëzues i SushiCo. Gjithashtu mund t'i shfrytëzoni pikët për të bërë porosi të reja

Mund të porosisni duke parë porositë e vjetra

Mund të krijoni shpejtë menytë tuaja të preferuara dhe të bëni porosi

Mund të porosisni përmes kodeve promocionale të produkteve për anëtarët tanë

Mund të përfitoni nga përparësitë e veçanta për anëtarët tonë